Vítejte v Třeboni 105 – v galerii, divadle a biografu!


„Říha pekař podal panu vladaři suplikaci, že jest jsouce v sousedství v Třeboni, v dluhy přišel, ale nedoložil, z jakých příčin, že skrze své vopilství časté a hraní i nedbalost svou. Jsouce u vězení držán pro dluhy panské, též sirotčí, obecní i jiných lidí, nechtíc v tom vězení dýle držán býti, poslal svou manželku k purkmistru, jako že prosí, aby páni dům i jiné svršky prodali, aby se mohlo něco dluhů splatiti, což by v slušnost bylo.“ Tak zní první písemná zmínka o domě čp. 105 z roku 1589, která se v pramenech třeboňského archivu dochovala.

Tehdy psal purkmistr žádost Vilémovi z Rožmberka, zda by mohl prodat dům pekaře Říhy, který byl kvůli svým dluhům ve vězení…

Měšťanský renesanční dům čp. 105 na náměstí v Třeboni je památkově chráněným objektem a současně je uvedený na indikativním Seznamu světového dědictví UNESCO, a to v rámci navrhované krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina. Vzhledem k havarijnímu stavu, ve kterém se objekt nacházel, prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí.

Za tou stojí atelier LABOR13, který k rekonstrukci domu přistupoval ve dvou rovinách. V té první se věnoval především obnově dochovaných historických částí domu, v té druhé se pak zaměřil na konverzi domu na víceúčelový objekt. Přímo v srdci Třeboně tak vznikl multifunkční kulturní prostor Třeboň 105.

Primárním cílem projektu bylo zachránit kulturní památku uprostřed historického centra Třeboně a současně provést přeměnu jejího využití – z měšťanského domu na víceúčelový společenský prostor tak, aby byl jednoduše modifikovatelný jak na konání koncertů, tak na komornější divadelní představení, letní biograf a pořádání výstav v umělecké galerii.

Názvy nových prostorů odkazují k číslu popisnému – do dvora domu je situováno Divadlo 105 s kapacitou až 100 diváků, které lze lehce přeměnit na Biograf 105 nebo prostory pro pořádání koncertů. Interiéry domu byly upraveny tak, aby sloužily jako zkušebny a zázemí pro účinkující, ale také pro mladé a začínající umělce v rámci rezidenčních pobytů. Původní podkroví domu se proměnilo v uměleckou Galerii 105.

Třeboň 105 otevřela veřejnosti své dveře symbolicky 10. 5. 2022. Stopětka se snaží hledat a přinášet alternativy k tradičnímu kulturnímu programu, které malé město, jakým je Třeboň, může nabídnout. V hlavní sezoně se v Biografu 105 promítaly pod širým nebem během letních večerů zejména české filmy, komorní atmosféru Divadla 105 si návštěvníci mohli vychutnat během řady představení pro děti i dospělé a o tom, že stopětce sluší také koncerty, se mohli přesvědčit během několika hudebních produkcí. Galerie 105 hostila v průběhu první návštěvnické sezony tři výstavy, realizovali jsme první ročník výtvarného happeningu s cílem podpořit umění ve veřejném prostoru.Další informace a aktuální program Třeboně 105 najdete na  facebookových stránkách www.facebook.com/trebon105 a na www.instagram.com/pribehyze105.

Projekt Galerie, Divadlo & Biograf 105 je spolufinancován Evropskou unií.