Vítejte v Třeboni 105 – v galerii, divadle a biografu!
„Říha pekař podal panu vladaři suplikaci, že jest jsouce v sousedství v Třeboni, v dluhy přišel, ale nedoložil, z jakých příčin, že skrze své vopilství časté a hraní i nedbalost svou. Jsouce u vězení držán pro dluhy panské, též sirotčí, obecní i jiných lidí, nechtíc v tom vězení dýle držán býti, poslal svou manželku k purkmistru, jako že prosí, aby páni dům i jiné svršky prodali, aby se mohlo něco dluhů splatiti, což by v slušnost bylo.“ Tak zní první písemná zmínka o domě čp. 105 z roku 1589, která se v pramenech třeboňského archivu dochovala. Tehdy psal purkmistr žádost Vilémovi z Rožmberka, zda by mohl prodat dům pekaře Říhy, který byl kvůli svým dluhům ve vězení... Kromě záměrů a možností jeho majitelů, mezi nimiž byli i Schwarzenbergové, měly na podobu domu nemalý vliv také požáry, které město trápily od 16. století.


Měšťanský renesanční dům čp. 105 na náměstí v Třeboni je památkově chráněným objektem, který je současně uvedený na indikativním Seznamu světového dědictví UNESCO, a to v rámci Třeboňského rybníkářského dědictví navrhované krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina. Vzhledem k havarijnímu stavu, ve kterém se objekt nacházel, prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí.


Smyslem této obnovy bylo opravit a transformovat prostory měšťanského domu tak, aby získaly nové využití a mohly se zcela zpřístupnit veřejnosti. Přímo v srdci Třeboně tak vznikl multifunkční kulturní prostor Třeboň 105, který nabízí nejen otevřenou letní scénu s filmovou, divadelní a hudební produkcí, ale také autorské výstavy.


„Primárním cílem projektu bylo zachránit kulturní památku uprostřed historického centra Třeboně a současně provést přeměnu jejího využití – z měšťanského domu na víceúčelový společenský prostor tak, aby byl jednoduše modifikovatelný jak na konání koncertů, tak na komornější divadelní představení, letní biograf a pořádání výstav v umělecké galerii,“ vysvětluje majitel Třeboně 105 Alexander Korb.


Názvy nových prostorů odkazují k číslu popisnému – do dvora domu je situováno Divadlo 105 s kapacitou až 100 diváků, Biograf 105 a odpovídající technické zázemí. Vnitřní prostory domu byly upraveny tak, aby sloužily jako zkušebny a zázemí pro účinkující, ale také pro mladé a začínající umělce. Původní podkroví domu se proměnilo v uměleckou Galerii 105.


Zkušební provoz zahájila Třeboň 105 na podzim 2021 v rámci Ozvěn Anifilmu, kdy probíhalo třídenní promítání animovaných filmů a ke zhlédnutí byla také retrospektivní výstava plakátů festivalu. Objekt byl pro veřejnost oficiálně otevřen v polovině května 2022.


„Po dvou letech covidové pandemie a společenského útlumu víme, že start provozu bude obtížný, ale věříme, že se lidé opět k návštěvám kultury vrátí,“ uzavírá Alexander Korb.


Další informace a aktuální program Třeboně 105 najdete na  facebookových stránkách www.facebook.com/trebon105 a na www.instagram.com/pribehyze105.

Projekt Galerie, Divadlo & Biograf 105 je spolufinancován Evropskou unií.