Víceúčelový objekt č. p. 105
s uměleckou galerií a divadlem malých forem

Projekt řeší problematiku havarijního stavu památkově chráněného objektu – domu č. p. 105 na Masarykově náměstí v Třeboni, který je uvedený na Indikativním seznamu Světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a to v rámci Třeboňského rybníkářského dědictví navrhované krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina.

V rámci projektových aktivit bude objekt nejenom rekonstruován, ale součástí rekonstrukce bude vybudování umělecké galerie v půdním prostoru a současně i vytvoření prostor pro divadlo malých forem v přízemí dvorního traktu objektu spolu s odpovídajícím technickým zázemím. Prostory nově zpřístupněné veřejnosti ponesou příznačné názvy podle čísla popisného celého objektu, a to Galerie 105 a Divadlo 105, ve kterém bude fungovat také Biograf 105, s cílem aktivního zapojení ve formě dalšího projekčního zázemí mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm.

Realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud veřejnosti nedostupného památkově chráněného objektu a navíc bude objekt zatraktivněn využitím ke kulturním účelům a uměleckým činnostem.

Projekt Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni – zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví je spolufinancován Evropskou unií.