Program

17. 2.–26. 3. Výstava: Třeboň v proměnách času
Otevírací doba: pátek–neděle, 13:00–16:00. Vstupné dobrovolné.

17. 3. 17:00 Autorské čtení: Jmenuji se Václav a zachráním ti život
Václav Wortner a Klára Lidinská. Vstupné dobrovolné.

24. 3. 17:00 Přednáška: Příběhy třeboňských parků
PhDr. Jiřina Psíková. Vstupné dobrovolné.